Vantelesna oplodnja

/ / Saveti za super mame

Problem steriliteta

Sterilitet je problem sve većeg broja parova, kako u svetu, tako i u našem regionu. Statistički podaci su pokazali da se sa nekim vidom steriliteta suočava čak 400.000. parova u Srbiji. Od toga, u 40 odsto slučajeva se radi o ženkom sterilitetu, u isto toliko slučajeva o muškom sterilitetu, dok se ostastak odnosi na parove kod kojih problem postoji sa obe strane.

Ukoliko imate smetnje u pokušaju da zatrudnite, bilo da je problem sa Vaše strane ili strane Vašeg partnera, možete pokušati sa vantelsenom oplodnjom.

Ako su Vam lekari predložili vantelesnu oplodnju, u tekstu koji sledi možete pročitati šta ona podrazumeva i kako se tačno obavlja.

 Kada je potrebno potražiti pomoć?

Često se može čuti predrasuda o tome kako žene mlađe od 30 godina ne treba da se zabrinu ukoliko duže vreme ne upsevaju da ostanu u drugom stanju. Istina je da, ukoliko imate manje od 30 godina, a duže od godinu dana odnosa bez zaštite ne dolazi do začeća, svakako treba da se obratite lekaru za pomoć. Kod žena starijih od 35 godina važi da ukoliko duže od šest meseci pokušavaju da ostanu u drugom stanju, trebalo bi potraže lekarsku pomoć. Dakle, žena svakako može ući u postupak vantelesne oplodnje i pre svoje 30. godine.

Ne gubite nadu da ćete zatrudneti

Pre svega, važno je da ne gubite nadu, čak i ako je prošlo dosta vremena od trenutka kada ste poželeli dete i pokušali da ga dobijete prirodnim putem. Mnogi parovi koji su se suočili sa problemom steriliteta su na kraju dobili bebu, baš onda kada su prestali da se nadaju.  U zavisnosti od veličine problema i tipa steriliteta, borba za potomstvo je proces koji za većinu parova predstavlja bitku u kojoj moraju, pre svega, biti psihički jaki, dosledni, podrška jedno drugom, i sa verom da će uspeti u svom cilju. Ukoliko prolazite kroz vantelesnu oplodnju, uvek imajte na umu koliko je Vaš cilj vredan, i koliko ste Vi i Vaš partner, zapravo, hrabri.

Dobro se informišite

Takođe, važno je da se dobro informišete o svim mogućnostima koje imate, u zavisnosti od specifičnosti Vašeg problema, ili problema Vašeg partnera. Dešava se da parovi koji primete problem, ne žele da se informišu iz straha od odgovora lekara koji bi ih mogao obeshrabriti ili zbog toga što nisu spremni da prihvate problem. Što pre prihvatite problem i suočite se sa njim, odraslo i bez straha, pre ćete dobiti dete. Medicina je toliko uznapredovala, da gotovo uvek postoji način. Međutim, način na koji je neki drugi par dobio dete ili vreme koje im je za to bilo potrebno ne mora biti Vaš slučaj, neka Vam to ne bude bilo kakvo merilo.

Šta je vantelesna oplodnja?

Vantelesna oplodnja podrazumeva da žena najpre dobija lekove koji stimulišu razvoj većeg broja folikula u jajniku. Potom se, na osnovu analize hormona i ultrazvučnih pregleda, određuje termin same intervencije, koja se radi pod anestezijom. Cilj je dobijanje jajnih ćelija iz folikula. Kako se ponekad, pored svih dobrih pokazatelja ne dobiju jajne ćelije, ili su dobijene jajne ćelije lošeg kvaliteta, pa se ne mogu oploditi, ceo postupak se prekida, odnosno ponavlja.  Kada se u ovom postupku dobiju „dobre“ jajne ćelije, one se oplode, i to na različite načine, u zavisnosti od kvaliteta spermograma.

Metode vantelesne oplodnje 

U slučaju dobrog spermograma, odnosno „dobrih“, oplodivih sprermatozoida, jajna ćelija i spermatozoidi se stavljaju u posebnu posudu, u kojoj se nalazi specijana tečnost, gde se očekuje njihovo spajanje odnosno oplodnju i nastanak embriona. Embrion se potom stavlja u matericu , gde se očekuje i dalje razvijanje trudnoće. U pitanju je klasična metoda vantelesne oplodnje.

Kada spermogram nije dobar, biraju se dobri spermatozoidi , nakon čega se pod mikroskopom a ubacuje jedan spermatozoid u jednu jajnu ćeliju, i prati se da li će doći do nastanka embriona (icsi metoda).

U slučaju bilo koje metode, ukoliko ne dođe do stvaranja embriona, postupak se završava u ovoj fazi, ali se svakako može kasnije ponoviti. Ukoliko embrion koji se stvori nije dobar, on se ne unosi u matericu.  

Koliko embriona se unosi u matericu u postupku vantelesne oplodnje ?

Zakonom je dozvoljeno vratiti do tri embriona u matericu žene, u postupku jedne vantelesne oplodnje. U praksi se najčešće ubacuju do dva embriona kod žena starih do 35 godina, a kod starijih tri embriona. Višeplodna trudnoća je sa asekta medicine uvek rizična trudnoća, koja može doneti brojne komplikacije, kao što su prevremeni porođaj ili pobačaj, što se često i događa. Međutim, žene se obično teško odučuju na embrioredukciju, odnosno eliminaciju jednog ploda, iako je to ono što lekari obično preporučuju iz gorenavedenih razloga.

Zamrzavanje jajnih ćelija

Žena se može odlučiti i da jajne ćelije u postupku vantelesne oplodnje zamrzne, ukoliko želi da trudnoću odloži za kasniji period. Razlog zamrzavanja jajnih ćelija može biti mala rezerva malih ćelija kod žena koje nemaju partnera ili iz drugog razloga žele da odlože trudnoću, ali i bolest, recimo podvrgavanje hemoterapiji i slično, kada je trudnoću neophodno odložiti. Jajne ćelije se mogu zamznuti i na nekoliko godina, a nakon odmrzavanja, ako prežive, one se oplode i embrion se ubacuje u matericu.

Takođe, ukoliko u postupku vantelesne oplodnje nastane više dobrih jajnih ćelija, praksa je da se sve one oplode, a nakon ubacivanja embriona u matericu, preostali embrioni zamrznu (ukoliko su dobrog kvaliteta), i tako sačuvaju u cilju nove trudnoće.

Da li godine utiču na uspešnost vantelesne oplodnje?

Stav lekara je da žene svakako treba da rađaju u mlađim godinama. Kada je reč o muškom sterilitetu, čak i veoma mlade žene se podvrgavaju vantelesnoj oplodnji. U svakom slučaju, važno je da parovi koji se odluče za vantelesnu oplodnju što pre krenu u ceo postupak, jer se stepen uspešnosti generalno smanjuje sa povećanjem godina starosti žene.

Pravo na besplatnu vantelesnu oplodnju

U Srbiji, pravo na dva besplatna pokušaja vantelesne oplodnje imaju sve žene starosti do 40 godina koje su prošle komisiju, odnosno dobile dozvolu od strane drugostepene komisije pri ginekološkim klinikama. U ovo nije uključeno zamrzavanje embriona.