Razvoj govora kod beba

/ / Saveti za super mame

Razvijanje govora je individualno kod svakog deteta, tako da se period kada će dete izgovoriti svoje  prve reči razlikuje od deteta do deteta. Svakako, postoji određeni, normalan jezički tok razvoja govornih sposobnosti. Komunikacija sa detetom utiče na razvoj njegovih govornih sposobnosti.

Iako ne postoji tačno određen momenat kad bi dete trebalo da progovori, mogu se uočiti određene faze u procesu kroz koji dete prolazi pre svojih prvih, razumljivih reči. U pitanju je dug proces, koji počinje već od rođenja, kroz koji dete razvija svoje komunikacione sposobnosti.  Najvažnije u tom procesu jeste socijalizacija deteta, odnosno njegova komunikacija sa ljudima. Tako dete razvija sposobnost razumevanja govora i sposobnost produkcije govora.

U prvoj fazi ravoja govora, koja počinje sa rođenjem bebe i traje otprilike do njene 8. nedelje života, dolazi do razvoja refleksnih, spontanih šumova. Bebe u ovoj fazi komuniciraju pokretima celog tela, izrazima lica a glasom iskazuje prijatnost ili neprijatnost. U ovoj fazi javlja se i prvi refleksni bebin osmeh. Ova faza je izuzetno važna u razvoju govora bebe. Beba odmah po rođenju posmatra Vaše lice i sluša Vas glas, i tako počinje da percipira govor, i  uči da razlikuje najpre roditeljske glasove, budući da je mamin glas slušala još u stomaku.  Takođe, što više pričate bebi, i što više ste u njenom vidokrugu, to će ona verovatno i pre progovoriti.

Naredna faza, koja počinje od 8. i traje negde do 20. nedelje jeste faza gukanja. Bebica ležeći na leđima počinje da izgovara grlene suglasnike – k,g,h, i kombinuje ih sa samoglasnicima, što zvuči kao gukanje. Ona sada okreće glavicu prema izvoru zvuka i počinje da razlikuje tonove koje čuje, kao i značenje određenog tona u Vašem glasu.

U narednoj fazi, koja se dešava između trećeg i petog meseca života, beba počinje da spaja glasove u glasovne celine, što je i osnova u građenju govora. Ona sve više reaguje na zvuke i muziku, raduje se igračkama i otkriću da se one pomeraju kada ih dodirne. Ovo je period kada je potrebno pričati što više detetu, imitirati različite zvuke, davati joj muzičke igračke i uopšte one koje proizvode zvuke, jer tako pomažete detetu da progovori.  Ukoliko u ovoj fazi dete i dalje ispušta samo tihe, monotone, jednolične zvuke koji su isključivo gukanje, postoji rizik od određenog govornog poremećaja. Ovo ne mora biti pravilo, ali svakako obratite pažnju, i pričajte bebi što više.

Od 6. meseca života, pa negde do 9. meseca, beba menja položaj tela , odnosno počinje da sedi, pa se tako i otvaraju nove mogućnosti u pogledu govora – ona sada izgovara i nove suglasnike, obično su to  p,m,n,t, b, d,  i kombinuje ih sa prethodno naučenim. Dete sada može razumeti jednostavne naloge, a može izgovarati i jednostavne reći poput mama, tata, baba, pa-pa,  i slično. Pevajte joj  jednostavne pesmice u ovom periodu.

Od 9. meseca pa do 15., ili čak 18. meseca, dete bi trebalo da izgovori svoje prve, smislene reči. Važno je da znate da u ovoj fazi jedna reč uglavnom ima značenje cele jedne rečenice, kao i da će dete mnoge reči izgovarati u slogovima. Kada pričate sa bebom, pomažite joj da pravilno izgovara reči tako što ćete ih Vi izgovarati polako i pravilno.

Do 30. meseca najkasnije, dete bi trebalo da izgovara prve prostije rečenice. Ukoliko dete do svoje druge godine izgovara svega par reči, ne fokusira se na Vas kada govorite duže od par sekundi, ne reaguje na proste naloge, recimo na mahanje, taši-taši, ne ume da pokaže neki svoj deo tela i slično – trebalo bi da reagujete, jer postoji mogućnost da dete ima neki govorni problem.