Napadi besa kod dece

/ / Saveti za super mame

Sa izlivima besa kod dece su se verovatno svi roditelji barem jednom suočili. Najčešće se dešavaju kada dete ne dobije nešto što želi, kada je umorno, pospano ili razdražljivo. Roditelji ovakve situacije uglavnom ne mogu da predvide, jer se dešava da se dete ponaša sasvim normalno, potom počinje da se meškolji i kenjka, da bi na kraju, recimo, vrištalo iz petnih žila.

Napadi besa se načešće sreću kod dece uzrasta od 2 do 4 godine, mada se mogu javljati i pre ili kasnije, odnosno  – ovo nije pravilo.

Zašto nastaju napadi besa?

Pre svega, važno je znati da napadi besa nisu odraz karaktera deteta, niti znače da je dete mali manipulator i diktator, već su odraz određene frustracije deteta.

Upravo u navedenom uzrastu najviše se javljaju napadi besa, a razlog tome je što dete u o tom periodu nauči i razume mnogo reči, ali i dalje nema sposobnost da sve što misli i oseća iskaže rečima. Zbog toga, kada fond reči  deteta i sposobnost izražavanja rečima postane razvijeniji, i napadi besa se proređuju.

Ne gubite kontrolu

Nije lako, ali je izuzetno važno da u ovakvim situacijama Vi ne izgubite kontrolu. Ukoliko se napad besa dešava na javnom mestu, udara stvari ili ljude, ujeda, baca se, i slično, mirno odvedite dete u drugu prostoriju ili ga sklonite na stranu dok se ne smiri. Pored toga, nikako ne udovoljavajte neosnovanim zahtevima deteta, jer je izuzetno važno naučiti ga da takvim ponašanjem neće dobiti ono što želi. Ne vičite na dete, i ne ostavljajte dete samo i ne činite da se u tom trenutku oseća napušteno, već ostanite pored njega, jer se može uplašiti i to sve kod njega može izazvati još jači nalet emocija.  Imajte u vidu da je dete u tom trenutnku uglavnom nesposobno da sasluša razloge zbog kojih treba da prestane, pa bi Vaša vika samo pogoršala situaciju. Sve vreme morate ostati smireni. Ponekad pomaže i da jednostavno ne obraćate pažnju, ako je to moguće.

Nakon što oluja prođe, obavezno je razgovarati sa detetom o svemu, jednostavnim rečenicama objasnite detetu šta se dešava. Kada se dete smiri, pokažite mu da ga volite, zagrlite ga, jer je važno na neki način nagraditi pozitivne postupke deteta.  Pitajte dete zašto se tako ponašalo, kao i da li je zadovoljno onim što je takvim ponašanjem postiglo. Možete pitati dete i  kako bi se neko drugi ponašao u takvoj situaciji, neko koga dete poznaje i ko je za njega osoba od autoriteta (npr. tata, neki drugar iz vrtića i slično). Izbagavajte da dete kažnjavate ili ucenjujete. Ni slučajno ga nemojte vređati. U narednim situacijama, uvek pohvalite dete kada reaguje pravilno.  

Ukoliko je moguće predivdeti dečije napade besa – recimo, ako se dete tako ponaša kada je gladno ili premoreno, pokušajte da sprečite takve situacije tako što ćete poneti hranu sa sobom i dopustiti detetu da se odmori kada je potrebno.

Pružite priliku detetu da negde ispolji svoju energiju – fizičkom aktivnošću, naročito na otvorenom prostoru, ili da recimo crtanjem pokaže svoje emocije. Objasite detetu na njegovom, jednostavnom jeziku, da svoje negativne emocije uvek iskaže rečima.