Igračke

/ / Mamin izbor

Uz pomoć svojih prvih igračaka, dete upoznaje svet koji ga okružuje. One su zato uvek dobro došle, jer utiču na razvoj motorike, govora, koncentracije, pažnje i aktivnog slušanja. Osim toga, podstiču logičko razmišljanje i zaključivanje deteta. Zato je preporučljivo da se dete igra što raznovrsnijim igračkama, kako bi se podstakla  sva njegova čula.

Igračka za dete nije običan predmet. Uz pomoć nje, dete stiče predstavu o veličinama, bojama, odnosima, oblicima, i tako dolazi u dodir sa svetom odraslih. Kada dete poraste, samostalno igranje prelazi u zajedničku igru, stupanjem u interakciju sa drugom decom,  a što pomaže detetu da se bolje uklopi u društvo i kolektiv, kao što su vrtić i škola, kao i da razvije odgovornost, sposobnost da sarađuje, da poštuje pravila, da deli sa drugim, da razvija jezičke sposobnosti kroz razne muzičke i jezičke igre.

Kada se igra lutkama, autićima i drugim igračkama, odnosno kroz igru uloga, dete uči o međuljudskim odnosima, podstiče se njegova kreativnost i razmišljanje. Kada slaže kockice ili puzle, pravi predmete od plastelina, dete razvija sitnu motoriku, kada se igra lotpom ili preskače konopac dete vežba preciznost, koordinaciju i niz drugih krupnih motoričkih veština

Dobra igračka je ona koja podstiče kod deteta razvoj na emotivnom i društvenom polju, koja je zabavna i edukativna,  koja podstiče maštu i kreativnost, odgovara uzrastu, polu, karakteru, interesovanju i veštinama deteta,  kojom se dete može na različite načine igrati, koja na dete ima umirujuće dejstvo. Pored toga, igračka za dete bi trebalo da bude bezbedna za igru, da nema delova koji se mogu lako progutati, da nije zapaljiva ili od toksičnih materijala. Veoma je važno i to da igračka odgovara uzrastu deteta, tako da  se detetu ne kupujue igračka  za koju još uvek nije doraslo, ili ju je preraslo, tako da mu nije stimulativna i zanimljiva.